ПРОМОЦИЈА: Четворотомна историја ДС


Istorija Demokratske stranke

U klubu odbornika u petak je u organizaciji Istorijskog arhiva Kraljevo predstavljena četvorotomna «Istorija demokratske stranke», izdavački poduhvat «Službenog glasnika», na kome su radili istoričari iz Instituta za savremenu istoriju. Prvi tom govori o periodu od osnivanja 1919. godine do 1928. godine i priredio ga je dr Branislav Gligorijević. To je ustvari drugo, dopunjeno i prošireno izdanje Gligorijevićevog doktorskog rada, koji je objavlje 1970 godine i koji je bio prvi rad u ono vreme koji je obrađivao srpsku građansku istoriju. Drugi tom koji obrađuje period do početka Drugog svetskog rata priredili su dr Kosta Nikolić i Dragan Tešić u kome se obrađuje težak period kada je parlamentarizam u Kraljevini bio suspendovan, a treći deo koji se bavi istorijom ove stranke za vreme rata i poratnim periodom uvođenja komuniznma, priredio je dr Momčilo Pavlović. Trći tom je zanimljim i zbog mnogih dokumenata koji su prvu put publikovani, a tiču dosijea tajnih službi koja su vođena, posebno o Milanu Grolu, političaru koji je zamenio na položaju predsednika Ljubomira Davidovića. O četvrti tom, koji je ustvari zbirka dokumenta i istorijske građe, bez istorijske sinteze i komentara obuhvata period od obnavljanja rada Demokratske stranke 1989 pa do 2009. godine, priredio je dr Bojan Dimitrijević. Pored priređivača o knjizi je govorio direktor «Službenog glasnika» Slobodan Gavrilović, koji je naglsio da ovo izdanje ne spada u nekomercijlana, jer se do sada u potpunosti rasprodalo. Ono što je uanimljivo za poratni period je to da Demokratska stranka nikada nije zabranjena, niti rasputena, već se ugasla sa sržu milana Grola 1952. godine do koje ova istorija i seže.