ПРЕМИЈЕРА: "Карол" Славомира Мрожека у режији Стојана Младеновића постављена у Краљевачком позоришту


,,Karol,, je među nama

U Kraljevačkom pozorištu premijerno je izvedena predstava Slavomira Mrožeka ,,Karol,, u režiji Stojana Mladenovića. Ova predstava je 211. premijera našeg pozorišta, koje u ovoj godini proslavlja i jubilej 60 godina rada.
Predstva ,,Karol,,, koja po svojim karakteristikama, a pre svega po pozorišnim jeziku, pripada tetru apsurda, predstavlja kritiku, na prvi pogled naroda, ali i njegove inteligencije, koja je ustvari kvazi ineligencija. Sa stalnom temom i strahovanjem od neprijatelja, koji je među nama, a ako nije koji će svakako nekada doći. Mrožekov narod se iznuruje u postavljenom zasedi i tu postaje zaslepljen. Gubitak istorijskog , a pre svega civilizacijskog vida narod traži u inteligenciji u kojoj u momentu kada progledava kroz vizire same te ,,inteligencije,, u okulisti pred sobom prepoznaje dugo čekanog neprijatelja. U svemu tome, narod nepismen, ali ponosit, kreće tradicionalnim metodama u borbu protiv ,,glavnog zla,, Karola. «Inteligencija» koja se našla na nišanu naroda kojeg je sama takvog i formirala čini sve da taj narod još više zbuni i zavede i navodi ga na još veće greške i u još veće zablude. Odbranu civilizacijskih, filozofskih i socijalnih dostugnuća predstavnik inteligencije ,,ispucava,, u tri rečenice, a posle kreće u kolaboraciju sa silom i neukošću. Na kraju kada «narod» posle obavljenog posla, nahuškan «inteligencijom» da ubije nevinog čoveka, postaje «normalan» i vraća se u miroljubivu fazu, predstavnik ,,inteligencije,, i dalje vodi sada prljavi i licemerni rat protiv izmišljenog Karola. Tako da nam Mrožek dokazuje i pokazuje na onog ili one koji su Karola i izmislili, koji održavaju mit o njemu i koji ga svaki put kada im zatreba i podižu.
Predstavu su na pozornici izneli glimci Predrag Pavlović, Zoran Cerovina i Vladan Slavković. Za kostime se pobrinula Slađana Miljković, a autor scenografije je Vladan Slavković.

Aleksandar Marić