ПРЕДАВАЊЕ: Проф. др Радован Биговић о људским правима у хришћанској традицији


Radovan Bigović o ljudskim pravima

U četvrtak je u narodnoj biblioteci održao predavanje prof. Dr Radovan Bigović na temu «Ljudska prava u hrišćanskoj tradiciji». Povod je bila istoimena publikacija u izdanju «Službenog glasnika», koja se u velikoj meri oslanja na stavove Ruske pravoslavne crkve, koja se jedina od pomesnih crkava oglasila po ovm pitanju. Profesor Bigović je u svom predavanju prvo napravio pregled odnosa zapadnih crkava prema ovom pitanju, jer kako on kaže «kada je aktuelizovano ovo pitanje na Zapadu pravoslavne zemlje, pa tako i pravoslavne crkve bile su pod okupacijom». On je još definisao i to da država treba da štiti osnovna ljudska prava svakog čoveka, bez izuzetka, i da su ona kroz istoriju bila ugrožena uglavnom od totalitarnih i diktatorskih režima.

-Najveća greška je smatrati da osnovna ljudska prava imaju samo oni «moralni»- rekao je profesor Bigović i ilustrovao primerima iz Novog Zaveta gde je sam Isus Hristos prihvatao ljude koji mu prilaze zbog njihove ljubavi prema Bogu, a ne po njihovim moralnim karakteristikama zbog ćega su ga oni koji su formalno ispunajvali sve norme zakonske i moralne osuđivali.

On se osvrnuo i na pitanje zloupotrebe ljudskih prava i rekao da ostvarivanje sopstvenih prava nikako ne sme da ugožava prava drugog i da se danas ljudskim pravima pogrešno smatrara zadovoljavanje egoističkih potreba pojedinca u kom slučaju se drugi ljudi upotrebljavaju za trenutne potrebe, a posle odbacuju. To po rečima profesora Bigovića izaziva sve veće udaljavanje čoveka od čoveka, pa čak i strah od durgog čoveka.