РУСКИ ДОМ У КРАЉЕВУ?


Za Ruski dom u Kraljevu

U sredu je Slovenko društvo iz Kraljeva pokrenulo građansku inicijativu za osnivanje Ruskog doma u Kraljevu. Početak akcije obajvio je predsrednik Društva Dragan Bunardžić na današnjoj konferenciji za štampu, na kojoj su pored predstavnika Slovenskog društva. bili i predstavnici drugih udruženja građana koji prodržavaju ovu akciju.

- Stupili smo u kontakt sa Ambasadom Rusije u Beogradu i došli smo na ideju da bi bilo dobro da se u Kraljevu otvori Ruski dom, koji ne bi bio samo značajan u smislu kulturne saradnje, jer kulturna saradnja je uvek povod za nešto više i bolje, jer kroz takvu ustanovu mogla bi da se razvije i privredna saradnja. To bi bila prilika da se ostvare i neposredniji kontakti sa ruskom privredom.- rekao je Dragan Bunardžić i podvukao da bi kulturni programi koji bi bili realizovani kroz novu instituciju obogatili kulturnu ponudu grada.

U Slovenskom društvu kažu da je podrška Ambasade Ruske federaciej sigurna i da je ova inicijativa pokrenuta za dobijanje podrške i saglasnosti lokalnih vlasti. Inicijativu je do sada podržalo preko 15 udruženja građana i ona će biti predata gradonačelniku grada Kraljeva dr Ljubiši Jovaševiću i ruskom ambasadoru u Srbiji Aleksandru Konuzinu.

- Prema ideji osoblje Ruskog doma bi bilo mešovito, dva radnika bi predložila ambasada, a dva grad. Takođe, pritanje prostora bi bilo rešeno u međusobnom dogovoru Grada i ambasade- zaključio je dragan Bunardžić.