O knjigama prof dr Slobodana Sforcana

U utorak su u Narodnoj bilioteci «Stefan Prvovenčani» predstavljene knjige prof.dr Slobodana Sforcana iz oblasti pravnih nauka. Predstavljene su knjigeKomentar Zakona o osnovama svojinsko pravnog odnosa, Komentar Zakona o nasleđivanju, Predmet ugovora, Naseldan prava bračnog i vanbračnog partnera i Nasledno pravo. O knjigama je govorila prof. dr Gordana Stanković, a o profesoru sforcanu kao kolegi govorio je prof.dr Milivoje Simić.

Prof.dr slobodan sforcan rođen je 1945. godine u opštini Bileća u Republici Srpskoj, diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1969. godine gde je i doktorirao 1989. godine. Redovni je profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu.