ПРЕДАВАЊЕ: Жарко Требјешанин о Јунгу


Стереотипи о Јунгу

У уторак је у краљевачкој библиотеци проф. др Жарко Требјешанин одржао предавање на тему «Шта Јунг заиста није рекао». То је и тема књиге коју је издао «Службени гласник» испред кога су пре предавања уручени поклони краљевачким гимназијалцима који су заслужили Вукове дипломе.

- О Јунговом делу постоји много неистина, плуистина, заблуда и стереотипних схватања која отежавају његово ваљано разумевање, али се то много мање зна, него када је су у питању погрешна схватања Фројдовог учења.- раекок је проф.др Жарко Требејшанин и нагласио да нема ништа мање нетачних, погрешних и упрошћених схватања и веровања о њему него о Фројду. Књига коју је проф. др Требјешанин посветио овом питању разрешава стереотипе у вези уЈунговог учења о души, лично несвесном, архетиповима, персони, сенци, о аними и анимусу, сопству, типологији личности, симболу, миту, религији, алхемији, тумачењу снова, неурози и психотерапији.