ПРЕДАВАЊЕ: Алексанадар Јерков о Меши Селимовићу


О Меши Селимовићу

Прошлог уторка је у краљевачкој библотеци проф. др Александар Јерков одржао предавање о делу нашег прослављеног књижевника Мехмеда Меше Селимовића. Он је анализирајући Мешино дело, конкретније његове романе осликао време у којем су они настајали и узроке и појаве који у њима описани. Јерков је рекао да је мало ко у послератној књижевности, нашој а и шире, тако добро и дубоко описао повратника из рата. Јерков је пронашао и аналогије Мешине судбине, ратне и поратне са главном радњом романа «Дервиш и смрт». Професор Александар Јерков је осветлио Мешино дело, са позиције теорије књижевности, али и указао на места у његовом делу која се ослањају на филозофска дела Хеглела и Крајкегора, као и места која имају додирне тачке са религијом, како из средине из које је потекао тако и са тековинама великог хришћанског мислиоца Августина.