ИЗЛОЖБА: Бојан Новковић у "Маржику"


Бојан Новаковић у „Маржику“

У галерији „Маржик“ отворена је изложба цртежа Бојана Новаковића уметника из Новог Сада. Изложба носи назив „Арт- боксис“ и плод је двогодишњег рада и истраживања. Аутор је експерментисао на превођењу употребљене картонске амбалаже у предмет уметничке суштине у чему је у многоме успео. Присутнси су и елементи поп-арта и његових главних носалаца. Радови поред очигледе разраде једне препознатљиве геометријске форме и уношења личних импресија и ауторовог унутрашње поетике, имају и друштвену ангажованост. Кутије су или отворене и празне или затворена са асоцијативним цртежима и ознакама на њима које треба да комуницирају са посматрачем и задовоље његову радозналост.
Бојан Новаковић јерођен 26.07.1979. године, дипломирао на Академији уметности у Новом Саду, одсек сликарство 2002. Године, магистрирао на Академији уметности у Новом Саду, одсек сликарство 2005. Године. Запослен као стручни сарадник на Академији уметности у Новом Саду члан је УЛУС-а и СУЛУВ-а.