ГОВОР ЖЕНЕ КОЈА ЈЕ ПРЕЖИВЕЛА АБОРТУС СВОЈЕ МАЈКЕ У ПАРЛАМЕНТУ АУСТРАЛИЈЕ

http://vimeo.com/svnektarij