Цвет и пролазност

Јуче је у галерији УЛУ“Владислав Маржик“ отворена друга самостална изложба младе кралјевачке сликарке Јелене Милјковић. Изложено је двадесетак радова комбиновне технике на којима преовладава мотив цвета.
- Не цвет као цвет, већ рад на себи и свом сензибилитету и изразу кроз исту форму, која уз то паралелно изражава идеју пролазности кроз серују слика коју сам изложила- рекла је о изложеним радовима Јелена Миљковић.
Јелена Миљковић је рођена 1985. године у Краљеву, а завршила је Факултет ликовних уметности у Београду 2009. на смеру сликарство у класи професора Гордана Николића.