Сећање на Лазу Костића

НАЈВЕЋИ ПЕСНИК СРПСКОГ РОМАНТИЗМА

Поводом 170 година од рођења Лазе Костића, у краљевачкој библиотеци предавање о овом значајном песнику српске књижевности одржао је проф. др Мило Ломпар.
- Сећајући се на овог великог песника српског романтизма, ми се сећамо прве велике епохе наше поезије, у којој је српски језик у свом посебном и новом облику добио једно звучање које пре тога није имао. Несумљиво последњи, најмлађи, али и несумљиво највећи песник српског романтизма био је Лаза Костић - рекао је Ломпар и нагласио да је Костић спајао више традиција српске књижевности, нову звучност коју је открила народна поезија и специфичну артистичку свест коју је доносило барокно осећање прошлих времена, дубоку духовну истанчаност романтизма и склоност мистичкој слутњи и романтичарској иронији и откривао читав низ облика и форми који нашој поезији нису били познати.
У оквиру програма, песме „Спомен на Руварца“ и „Санта Марија дела салуте“ изговорио је глумац Миломир Недељковић.
А. М.