Нова књига у издању Књижевног клуба Краљево
„ИНЕ СВЕТЛОСТИ“ МИЛАНА ЂОКИЋА
У издању Књижевног клуба Краљево, као четрнаеста књига едиције „Словар“ изашла је књига изабраних и нових песама Милана Ђокића „Ине светлости“. Књига обухвата избор песама из три објављене Ђокићеве књиге песама „Седми трубач“, „Господ над војскама“ и „Потез“, као и до сада необјављене песме. Међу корице ове књиге ушле су и Ђокићеве ране песме.
- Приликом композиције Ђокићеве треће књиге, многе песме које ова књига доноси као нове биле су већ написане, али нису ушле међу корице „Потеза“. Због тога су у овом избору песме из књиге „Потез“ и нове, необјављене, разврстане у више целина, а не као песме из прве две књиге које су распоређене у целине које су именоване насловима књига у којима су објављене. Међу новим песмама издвојио се и циклус песама под заједничким насловом „Повратак“ у којима Ђокић опева свој родни крај и на неки, опет мистични и тајни, начин му се враћа - рекао је песник Александар Марић који је и приредио ову књигу.
Милан Ђокић рођен је 22. октобра 1937. године у Читлуку код Крушевца. Основну школу и гимназију учио је у Подунавцима и Смедереву, а наставио у Крушевцу, где је матурирао, генерација 1955. године. Од оснивања члан је књижевног клуба „Багдала“, где објављује радове из ликовне есејистике. Прву књигу песама „Седми трубач“ објавио је у „Багдали“, 1990. године. У „Повељи“ Краљево сарађује и објављује ликовну есејистику и поезију. Члан је Књижевног клуба Краљево од оснивања. У „Повељи“ објављује другу збирку песама „Господ над војскама“, 1997. Заступљен је у антологијама: „Грана која маше“ (хаику поезија) и зборнику хаику клуба из Краљева „Ненад Бургић“, „Између два даха“. Награђиван на конкурсима за хаику поезију. Заступљен у антологијама „Дечанска звона“, „Крушевачка розета“и „Српска поетска плетеница“. Добио је награду за рукопис збирке песама „Потез“ за 2004. годину Књижевног клуба Краљево, која је изашла из штампе 2005. године. Роман „Ветрометине звон“ објавио је 2008. године у издању Књижевног клуба Краљево.
Члан је Удружења књижевника Србије од 1999. године.
Е. К. Н.