ПОЕТСКИ ЛЕТОПИС: ЕСЕЈ: Блокада


ПОЕТСКИ ЛЕТОПИС: ЕСЕЈ: Блокада: "Блокада Дан је почео касно. Магла се ваљала преко кућа у пољу наговештавајући лепши дан од његовог почетка. Као и свака претпоставка која ..."