TRAGOVI KA SOPSTVENOSTI: VAJANJE U VREMENU - Andrej Tarkovski

TRAGOVI KA SOPSTVENOSTI: VAJANJE U VREMENU - Andrej Tarkovski: Kada god umetnik na neki način rastopi sebe u umetničkom delu  i kad nakon toga on sam nestane bez traga,  tada je to neverovatna poezij...