Предраг Драгић Кијук - Тајна поезије 16. 04. 2006. Кикинда