Дођи и види: Српски православни храм Св. Спиридона Чудотворца у...

Дођи и види: Српски православни храм Св. Спиридона Чудотворца у...: Трст, за Србе најзначајнији град у Италији, дошао је 1382. године под власт династије Хабзбурговаца, али је очувао велики степен аутономиј...