Песма патријарху Павлу-певница манастира Св.Димитрије