Роман Кисјов: НЕ ПИТАЈ

НЕ ПИТАЙ


 
 
 
„Не питай за кого бие камбаната:
тя бие за теб.”
Джон Дън

Не питай за кого изгрява слънцето
за кого блести луната
Не питай за кого цъфтят дърветата
за кого пеят птиците
за кого зреят житата
Не питай за кого вали дъждът
за кого пада снегът…

Слънцето изгрява за теб
за теб блести луната
за теб цъфтят дърветата
птиците пеят за теб
житата зреят за теб
дъждът вали за теб
снегът пада за теб…

Не питай за кого текат минутите
Не питай за кого се молят ангелите
за кого мисли Бог…

Минутите текат за теб
Ангелите се молят за теб
Бог мисли за теб…

Не питай защо - това е Тайна!
Попитай себе си:
Защо живееш?

Роман Кисьов (от стихосбирката "Гласове", 2009)